Wstępne zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną za pomocą Formularza Zgłoszeniowego. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 30.09.2016 r. W przypadku wyczerpania liczby miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

Ostateczne wpisanie na listę uczestników Studium nastąpi po dostarczeniu kopii dyplomu, wniesieniu opłaty wpisowej oraz dostarczeniu wypełnionego kwestionariusza osobowego. Dodatkowo należy dołączyć podanie skierowane do kierownika Studium z prośba o przyjecie na Studia.

Osobiste zgłoszenia będą przyjmowane w Sekretariacie Studiów, budynek D-17, ul. Kawiory 21, p. 2.7 (dokumenty przyjmuje pani mgr inż Małgorzata Urban) w godz. 10-14.

Koszt studiów "Tworzenie gier komputerowych" wynosi 5700 zł (w tym opłata wpisowa 100 zł). 

Szczegółowe informacje dotyczące procedury zapisów (np. numer konta) otrzymacie Państwo emailem po wypełnieniu formularza.

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie ORGANIZATOR STUDIÓW.

Go to top