Wymagania stawiane kandydatom są zgodne z Regulaminem Studiów Podyplomowych AGH, a w szczególności obejmują:

• ukończenie studiów wyższych ( I lub II stopnia – licencjackich, inżynierskich, magisterskich lub równoważnych) na dowolnym kierunku, ale na specjalnościach dających podstawy programowania,

• przedstawienie dyplomu/odpisu dyplomu ukończenia ww. studiów (lub zaświadczenia o możliwości ukończenia takich studiów przed ukończeniem Studiów Podyplomowych),

• wypełnienie i złożenie podania o przyjęcie na studia.

Dodatkowe wymagania dla kandydatów:

• umiejętność programowania w językach wysokiego poziomu,

• koniecznie wymagane jest zainteresowanie kandydatów problematyką gier,

• pożądana jest kreatywność i otwartość na nowe zagadnienia.

Go to top