Studia trwają dwa semestry. Program studiów składa się z wyszczególnionych poniżej przedmiotów, w łącznym wymiarze 256 godzin (72 godziny wykładów (W) i 184 godziny laboratoriów (L)), za które Słuchacz może uzyskać 60 punktów ECTS. Zajęcia będą prowadzone przez pracowników Katedry Informatyki AGH oraz pracowników firm produkujących gry komputerowe.

 

Nazwa przedmiotu Forma przedmiotu Liczba godzin ECTS
Wprowadzenie do tworzenia gier wideo W 8  2
Projektowanie gier wideo                                                                     W+L          16  4
Pracownia projektowa, część 1 i 2            W+L          48 12
Silniki 3D część 1 i 2            W+L          32  7
 Architektura sprzętowa             W           8  2
 Shadery            W+L          16  4
 Tworzenie grafiki 3D            W          12  3
Motion Capture W+L 8  1
 Tworzenie grafiki 2D            W           8  2
 Programowanie dźwięku            W           8  1
 Aspekty prawne            W           4  1
 Psychologia gracza            W           8  1
 Fizyka dla programistów gier            W           8  2
 Modele cząstek i efekty fizyczne            W+L          12  2
 Gry w środowiskach mobilnych            W+L          16  3
 Gry w środowiskach webowych            W+L          16  3
 Programowanie sieciowe w grach komputerowych            W+L          12  2
 Podstawy sztucznej inteligencji            W+L           8  2
 Projekt dyplomowy            L           8  6

 

Go to top