Uczestnicy studiów podyplomowych uprawnieni są do wjazdu oraz parkowania na terenie AGH w terminach ustalonych planów zajęć. Wjazd jest płatny.

Aby wjechać do części budynków, wystarcza karnet dla strefy B.

Regulamin korzystania z systemu kontroli wjazdu, formularz zgłoszeniowy oraz cennik dostępne są tutaj.

Uzupełniony formularz należy podbić w sekretariacie Katedry Informatyki w celu potwierdzenia, że jest się studentem.


Poniżej podstawowe informacje na temat jak uzyskać identyfikator-kartę umożliwiającą wjazd na teren AGH.

Wydawanie i aktualizacja identyfikatorów - kart odbywa się na portierni Bramy Głównej AGH przy ul. Reymonta 7 (Centrum Dydaktyczne AGH pawilon U-2, pierwsze drzwi od ul. Reymonta), od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.00, a dla użytkowników "weekendowych" także w 4 wyznaczone soboty na początku semestru zimowego oraz na przełomie semestrów, w godz. 7.30 - 15.15. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu (12) 617 39 99.

W celu uzyskania identyfikatora - karty, niezbędne jest dokonanie następujących czynności:

  • wypełnienie formularza wjazdowego. Druki formularza dostępne są na portierni Bramy Głównej (ul. Reymonta 7), na stronie internetowej Systemu Kontroli Wjazdów AGH. Wypełniony formularz należy złożyć na portierni Bramy Głównej. Przyjmowane będą wyłącznie poprawnie i kompletnie wypełnione druki. Uczestnicy studiów podyplomowych powinni podbić uzupełniony formularz w sekretariacie katedry.
  • przedłożenie dowodu rejestracyjnego samochodu
  • uiszczenie zgodnej z cennikiem opłaty za abonament wjazdowy

W celu przedłużenia ważności posiadanej karty lub zmiany uprawnień należy:

  • uiścić zgodną z cennikiem opłatę za abonament wjazdowy
  • zaktualizować formularz wjazdowy na portierni Bramy Głównej

Po odbiór karty należy zgłosić się osobiście na portiernię Bramy Głównej.

Go to top