DreamSpark (dawniej MSDN Academic Alliance) to program dla uczelni wyższych prowadzących zajęcia dydaktyczne z szeroko rozumianej informatyki. Subskrypcja daje dostęp do systemów operacyjnych, oprogramowania specjalistycznego oraz narzędzi programistycznych firmy Microsoft.

Udostępnione programy mogą być instalowane na dowolnej liczbie komputerów wydziału, jednak wyłącznie w celu projektowania i prowadzenia zajęć oraz badań naukowych. Nie wolno go używać do budowania infrastruktury na uczelni (np. w dziekanacie lub jako serwera wydziałowego). Wszyscy studenci Wydziału IET mogą pobierać oprogramowanie oraz instalować je na swoich komputerach osobistych! Ponadto student, który zakończył edukację, może w dalszym ciągu niekomercyjnie (tj. w celach niezarobkowych) używać oprogramowania uzyskanego w ramach programu.

Informacje

Umowa licencyjna znajduje się na stronie DreamSpark.com. Pełna lista oprogramowania objętego licencją dostępna jest pod adresem https://www.dreamspark.com/Student/Software-Catalog.aspx. Natomiast FAQ programu jest pod adresem https://www.dreamspark.com/Support/FAQ/Default.aspx.

Dostęp

Dostęp do systemu DreamSpark możliwy jest poprzez panel usług sieciowych AGH (https://panel.agh.edu.pl) po uzyskaniu konta na serwerze student.agh.edu.pl. DreamSpark - Panel usług sieciowych AGH
Po zalogowaniu się uzyskamy dostęp do panelu, w którym znajduje się odpowiednia pozycja poświęcona programowi DreamSpark. DreamSpark - Panel usług sieciowych AGH
Po wciśnięciu przycisku "Przejdź do sklepu DreamSpark" zostaniemy przeniesieni na stronę programu, gdzie możemy już wyszukiwać i pobierać produkty. DreamSpark - Katalog produktów

 

Życzymy przyjemnego korzystania!

Go to top