Studia podyplomowe prowadzone są przez pracowników Katedry Informatyki na Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Posiadamy bogate doświadczenie naukowo-dydaktyczne w kształceniu specjalistów w dziedzinie informatyki, które po raz kolejny uzyskało potwierdzenie w postaci oceny wyróżniającej Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Nasi absolwenci bez trudu odnajdują się na rynku pracy, często rozpoczynając ją jeszcze podczas studiów. W najnowszym badaniu losów zawodowych absolwentów AGH, Kierunek Informatyka osiągnął doskonałe wyniki świadczące o bardzo dobrym dostosowaniu programu kształcenia do potrzeb rynku pracy.

Obecnie Kierunek Informatyka wyróżnia się aktywnym uczestnictwem w programie współpracy między uczelniami – Erasmus a także współpracą z czołowymi instytucjami z branży IT zapewniając kształcenie ukierunkowane na potrzeby nowoczesnego przemysłu IT.

Poza działalnością naukowo-dydaktyczną jesteśmy również praktykami, którzy dla konkretnych zastosowań opracowują i wdrażają aplikacje, a także mogą poszczycić się otrzymanymi za nie nagrodami: Doskonalsza analiza kryminalna dzięki aplikacji informatyków z AGH. Prowadzimy też Centrum Cyberbezpieczeństwa AGH.

Go to top