Ogólna charakterystyka przedmiotu studiów "Tworzenie gier komputerowych"

Studia „Tworzenie gier komputerowych” są przeznaczone dla osób, które chcą zdobyć wiedzę i umiejętności pożądane na rynku produkcji gier video.

256 godzin zajęć podzielonych na zestaw wykładów (72 godziny) oraz ćwiczeń laboratoryjnych i projektowych (184 godziny) pozwoli na:

  • - opanowanie umiejętności zorganizowania procesu projektowego gry,
  • - programowanie na poziomie obiektowym i proceduralnym zagadnień grafiki komputerowej czasu rzeczywistego,
  • - zrozumienie i zdobycie umiejętności modelowania złożonych scen dynamicznych zachowujących się zgodnie z prawami fizyki,
  • - programowanie zagadnień logiki gry i sztucznej inteligencji występujących w niej postaci,
  • - modelowanie obiektów 3D, w tym postaci – bohaterów gier – i ich animowanie,
  • - tworzenie i edycję obrazów 2D,
  • - programowanie nowoczesnych procesorów graficznych,
  • - realizację gier w różnych środowiskach i na różnych platformach (platforma mobilna, środowisko webowe, gry sieciowe),
  • - praktyczne korzystanie z profesjonalnych platform softwarowych stosowanych w obszarze gier.

 

Szczególną uwagę zwracamy na praktyczne umiejętności zdobyte w trakcie realizacji końcowego projektu zespołowego, który stanowi swego rodzaju podsumowanie studiów.

Dzięki szerokiej i nowoczesnej ofercie przedmiotów specjalistycznych, współpracy z zewnętrznymi specjalistami z branży gier, a także dzięki przedmiotom ogólnym (Wprowadzenie do tworzenia gier, Aspekty prawne, Psychologia gracza i innym), absolwent będzie przygotowany do świadomego i kreatywnego udziału w dowolnym etapie procesu tworzenia gier komputerowych. Nabyte umiejętności programistyczne i projektowe czynią go atrakcyjnym kandydatem do pracy w wielu dziedzinach IT.

Go to top