Kwestionariusz osobowy

Informacje podstawowe


Pole wymagane. Dozwolone znaki: litery, "-" oraz spacje.
Dozwolone znaki to litery, "-" oraz spacje.
Imię * Nazwisko *
Pole wymagane. Dozwolone znaki: litery, "-" oraz spacje.
Pole wymagane. Dozwolone znaki: litery, "-" oraz spacje.
Nazwisko rodowe * Obywatelstwo *
Invalid Input
Pole wymagane. Dozwolone znaki: litery, "-" oraz spacje.
Data urodzenia * Miejsce urodzenia *

Miejsce zameldowania


Pole wymagane. Dozwolone znaki: litery, cyfry, "-", ",", "." oraz spacje. Proszę podać poprawny numer domu/bloku. Proszę podać poprawny numer mieszkania.
Ulica * , Numer domu * , Numer mieszkania
ulica * numer domu * numer mieszkania
Proszę podać poprawny kod pocztowy (format XX-XXX). Proszę podać poprawną nazwę miejscowości. Proszę podać poprawną nazwę dzielnicy lub gminy.
Kod pocztowy * , Miejscowość *
kod pocztowy * miejscowość * gmina/dzielnica

Adres do korespondencji

(Proszę podać tylko jeśli inny niż zameldowania.)


Pole wymagane. Dozwolone znaki: litery, cyfry, "-", ",", "." oraz spacje. Proszę podać poprawny numer domu/bloku. Proszę podać poprawny numer mieszkania.
Ulica, Numer domu, Numer mieszkania
ulica numer domu numer mieszkania
Proszę podać poprawny kod pocztowy (format XX-XXX). Proszę podać poprawną nazwę miejscowości. Proszę podać poprawną nazwę gminy lub dzielnicy.
Kod pocztowy, Miejscowość
kod pocztowy miejscowość gmina/dzielnica

Kontakt elektroniczny


Wproszę wpisać poprawny numer telefonu (format +48 XXX XXX XXX lub +48 XX XXX XX XX).
Proszę wpisać poprawny adres e-mail.
Telefon kontaktowy * E-mail *

Kwestionariusz osobowy c.d.

Wykształcenie


Proszę podać poprawną, pełną nazwę uczelni.
Proszę podać rok ukończenia studiów/uzyskania posiadanego stopnia/tytułu naukowego.
Ukończona szkoła * Rok ukończenia *
(pełna nazwa szkoły)
Proszę podać poprawny kierunek ukończonych studiów.
Proszę podać poprawną ukończoną specjalność.
Kierunek * Specjalność *
Proszę podać stopień lub tytuł naukowy.
Invalid Input
Stopień/tytuł naukowy * Tytuł zawodowy
Invalid Input
Umiejętności i doświadczenie związane z informatyką *
 

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w Kwestionariuszu Osobowym Studiów Podyplomowych dla potrzeb niezbędnych do rekrutacji na Studia Podyplomowe oraz do realizacji samych Studiów Podyplomowych – zgodnie z ogólnym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych (tzw. RODO).

Administratorem danych osobowych jest Katedra Informatyki, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom danych. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich usunięcia oraz poprawiania poprzez kontakt: informatyka.podyplomowe@agh.edu.pl.

Pozostałe informacje

Skąd dowiedziałaś/eś się o studiach?
Invalid Input
Fraza wyszukiwania (jeśli dowiedziałeś się o nas z wyszukiwarki)
Invalid Input
Czy Pan/Pani uzyskał/ła świadectwo dojrzałości poza Polską? *
Proszę wybrać jedną z opcji.

Podanie o przyjęcie na studia

Podanie o przyjęcie na Studia Podyplomowe 2019/2020


Proszę podać to samo imię/imona co w Kwestionariuszu Osobowym.
Dozwolone znaki to litery, "-" oraz spacje.
Imię * Nazwisko *

Zwracam się z prośbą o przyjęcie na: Studia Podyplomowe – Systemy Baz Danych w roku akademickim 2019/2020.

 

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Studiów Podyplomowych AGH (dostępnym na stronie AGH ) i w przypadku przyjęcia w poczet uczestników Studiów Podyplomowych – Systemy Baz Danych zobowiązuję się do jego przestrzegania.

 
 

E-mail *

Oświadczam, że posługuję się powyższym adresem mailowym i wyrażam zgodę na traktowanie tego adresu jako adresu korespondencyjnego dla korespondencji organizacyjnej dotyczącej Studiów Podyplomowych.

 
 

Jednocześnie przyjmuję do akceptującej wiadomości informacje o Studiach zawarte na stronie organizacyjnej Studiów Podyplomowych – Systemy Baz Danych (informatyka.podyplomowe.agh.edu.pl) oraz w szczególności ustalenia organizacyjne zawarte w poniższym dokumencie.


 
 
Captcha
  Odśwież napis.Przepisz napis z obrazka w pole powyżej.

Wpisz w powyższym polu podany tekst.

Go to top