OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU STUDIÓW SYSTEMY BAZ DANYCH

Informatyczne Systemy Baz Danych są specjalną klasą systemów znajdujących obecnie bardzo szerokie zastosowanie niemal we wszystkich dziedzinach każdej działalności. Studia dają możliwość nie tylko zapoznania się z najważniejszymi elementami tej technologii, ale także nabycia podstawowych umiejętności z zakresu projektowania, tworzenia i zasad eksploatacji systemów baz danych realizowanych w oparciu o najnowsze technologie i z uwzględnieniem najnowszych trendów w inżynierii tych systemów.

Oferta Studiów skierowana jest do wszystkich, którzy będą tworzyli koncepcje, projektowali, implementowali, eksploatowali lub nadzorowali prace nad systemami realizowanymi w szeroko pojętej technologii baz danych.

W programie Studiów szczególna uwaga zwrócona jest na techniki realizacji nowoczesnych baz danych o zróżnicowanych modelach logicznych, a także systemów realizowanych w wielopoziomowych architekturach (klient-serwer) wykorzystujących środowisko sieciowe i techniki webowe pozwalające na tworzenie aplikacji dostępnych poprzez WWW. Istotnymi zagadnieniami, które znalazły już swoje miejsce w technologii baz danych, są sposoby wykorzystywania olbrzymich ilości zgromadzonych danych tak dla ich analizy (hurtownie danych i systemy OLAP) jak zastosowań typu Business Inteligence z wykorzystaniem metod eksploracji danych. Ciekawym akcentem programu Studiów jest prezentacja możliwości zarządzania wiedzą poprzez tworzenie baz wiedzy oraz poznanie zasad budowy inteligentnych aplikacji wnioskujących (Systemy Ekspertowe).

Unikalną tematyką tych studiów są zagadnienia związane z teorią i praktyką analizy mediów społecznościowych takich jak blogosfera, Twitter czy YouTube przy pomocy najnowszych metod dedykowanych analizie sieci społecznościowych.

W programie Studiów istotne miejsce zajmuje problematyka zapewnienia bezpieczeństwa systemom baz danych jako całości, a także szeroko pojęte bezpieczeństwo samych danych (często wymagane ustawowo).

Naturalnie program nie pomija problemów związanych z zarządzaniem przedsięwzięciami projektowymi, a także aspektów prawnych wdrażania i eksploatacji systemów baz danych.

 

SYLWETKA ABSOLWENTA

W stopniu zależnym od poziomu początkowego słuchacza Studiów, absolwent posiądzie umiejętności projektowania, implementowania oraz administrowania niewielkimi systemami relacyjnych baz danych. Po opanowaniu podstawowych zasad technologii baz danych i posługiwania się podstawowymi aplikacjami środowiska projektanta baz danych uczestnik Studiów posiądzie umiejętność korzystania i tworzenia aplikacji baz danych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii webowych wykorzystujących środowisko Internetu. Absolwent pozna też zasady tworzenia aplikacji opartych o technologie sztucznej inteligencji w postaci systemów ekspertowych wykorzystujących bazy wiedzy czy sieci neuronowe.

Dodatkowo każdy absolwent pozna wiele elementów nowoczesnych technik bazodanowych (modele nierelacyjne, zasady budowy hurtowni danych, podstawy eksploracji danych) czy też technik sieciowych. Dopełnieniem powyższej wiedzy będą elementy szeroko pojętej inżynierii systemów baz danych obejmującej zagadnienia bezpieczeństwa tych systemów, zarządzania projektami, zarządzania jakością systemów czy wreszcie najistotniejsze zagadnienia prawne związane z procesem tworzenia i eksploatacją tych systemów.

 

Go to top