Studia „Programowanie urządzeń mobilnych” skierowane są do osób, które posiadają już umiejętność programowania i chcą nauczyć się tworzyć oprogramowanie dla urządzeń mobilnych. W zamierzeniu oferta kierowana jest do absolwentów: informatyki stosowanej, studiów technicznych oraz studiów podyplomowych kształcących ogólnie w zakresie informatyki.

Celem Studiów jest przygotowanie absolwenta do podjęcia pracy zawodowej w charakterze programisty lub projektanta aplikacji mobilnych. Program studiów obejmuje 200 godzin zajęć dydaktycznych o charakterze teoretycznym i praktycznym: 60 godzin wykładów i 140 godzin zajęć laboratoryjnych. Studia mają charakter specjalistyczny.

Absolwenci Studiów będą posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu systemów mobilnych oraz tworzenia aplikacji na urządzenia mobilne dla czterech najbardziej popularnych rozwiązań: iOS, Android, Universal Windows Platform oraz aplikacji webowych. W ramach zajęć, oprócz języków i środowisk do tworzenia oprogramowania dla wymienionych rozwiązań uwzględnione zostaną również zagadnienia związane z aspektami sieciowymi (w tym z komunikacją Wi-Fi), budową systemów rozproszonych, grafiką na urządzeniach mobilnych oraz inżynierią oprogramowania w kontekście systemów mobilnych. Zdobyte umiejętności zostaną utrwalone w ramach projektu realizowanego w drugim semestrze studiów.

Dzięki solidnej wiedzy i umiejętnościom samodzielnego rozwiązywania problemów absolwenci będą mogli projektować i budować własne aplikacje oraz pracować w zespołach informatyków pracujących nad tworzeniem aplikacji i systemów mobilnych.

Go to top