"Informatyka - projektowanie, programowanie i eksploatacja systemów": obejmuje 224 godziny kształcenia prowadzonego w dwóch fazach: część ogólna (146 godz.) prezentuje najważniejsze składniki wiedzy dotyczącej projektowania i eksploatacji współczesnych systemów informatycznych oraz część profilowana (78 godz.) pod kątem aktualnego lub zamierzonego obszaru zatrudnienia. Dzięki profilom można dopasować studia do swoich potrzeb. Dzięki solidnej wiedzy zdobytej na wykładach i umiejętnościom samodzielnego rozwiązywania problemów uzyskanym na laboratoriach, absolwenci będą mogli (w zależności od wybranego profilu) uczestniczyć w zespołach projektowych systemów informatycznych w roli ekspertów dziedzinowych lub konsultantów, uczestniczyć w kolejnych fazach procesu realizacji systemów IT (w szczególności chodzi o definiowanie problemu, analizę i identyfikację wymagań, implementacja, testy, wdrożenia), samodzielnie realizować niewielkie projekty, uczestniczyć w eksploatacji i administracji systemów komputerowych, tworzyć aplikacje internetowe, realizować aplikacje na urządzenia mobilne. Dzięki solidnej wiedzy w zakresie podstaw informatyki, absolwent będzie miał możliwość samodzielnego jej pogłębiania w zakresie nowych rozwiązań, które pojawią się w przyszłości. Należy podkreślić, iż od kandydatów wymagana jest umiejętność obsługi komputera (poczta, edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny itp.), nie jest jednak wymagane wykształcenie z kierunku informatyka.

Go to top