Organizatorem studium jest Katedra Informatyki Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

"Informatyka - Projektowanie, programowanie i eksploatacja systemów" to 2-semestralne studium podyplomowe, obejmujące 240 godzin zajęć, w tym 146 w części ogólnej i 78 profilowanej.

Zajęcia odbywają się w wybrane soboty i niedziele, średnio 2 razy w miesiącu.  

 

KIEROWNIK

dr hab. inż. Bartłomiej Śnieżyński. 

 

KOSZT

Koszt studiów "Informatyka - Projektowanie, programowanie i eksploatacja systemów" wynosi 5100 zł (w tym oplata operacyjna 100 zł). 

Opłatę można wnieść w dwóch ratach: 3200 zł za pierwszy semestr i 1900 zł za drugi. 

Opłatę manipulacyjną (w wysokości 100 zł) prosimy wpłacić dopiero po otrzymaniu od organizatora informacji o nr konta i subkonta.

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące opłat i kwestii formalnych zostaną Państwu przesłane po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.

 

ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA STUDIUM

Słuchacze Studium po zaliczeniu wszystkich przedmiotów objętych planem studiów otrzymują świadectwo Ukończenia Studium Podyplomowego "Informatyka - Projektowanie, programowanie i eksploatacja systemów". Tryb zaliczenia jest ustalany indywidualnie dla każdego przedmiotu i podawany jest na pierwszych zajęciach z danego przedmiotu. Świadectwa które otrzymują nasi absolwenci są zgodne z wymogami Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu. Przewiduje się również wystawienie jednego odpisu świadectwa w języku angielskim.

Go to top