Wstępne zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną za pomocą Formularza Zgłoszeniowego. Formularz będzie dostępny od godziny 10 w dniu 05.06.2018.

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 30 IX 2018 r. 

W przypadku wyczerpania liczby miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

Ostateczne wpisanie na listę uczestników studium nastąpi po dostarczeniu kopii dyplomu, wniesieniu opłaty wpisowej oraz dostarczeniu wypełnionego Kwestionariusza osobowego. Dodatkowo należy dołączyć podanie skierowane do Kierownika Studium z prośba o przyjecie na Studia.

Osobiste zgłoszenia będą przyjmowane w Sekretariacie Studiów (paw. pok. 2.7, dokumenty przyjmuje mgr inż. Małgorzata Urban) w godz. 10-14.

Koszt studiów "Metody wytwarzania oprogramowania" wynosi 5600 zł (w tym oplata operacyjna 100 zł).

Więcej informacji znajdziesz w zakładce ORGANIZATOR STUDIÓW.

Go to top