WYMAGANIA FORMALNE

Studia adresowane są do absolwentów dowolnych studiów wyższych, którzy pragną rozpocząć swoją pracę w dziedzinie systemów ERP lub zwiększyć posiadaną już wiedzę. Do uczestnictwa nie są wymagane żadne specjalistyczne umiejętności z zakresu informatyki, warto jednak, by uczestnik miał ogólne pojęcie o planowaniu zasobów przedsiębiorstwa. Zakłada się przy tym, że kandydat nie posiada stopnia zawodowego informatyka, jednakże dysponuje w tym zakresie odpowiednimi predyspozycjami i pewnym doświadczeniem (wymagana jest umiejętność obsługi komputera, a więc poczta, edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny itp.).

Aby rozpocząć studia kandydat musi przedstawić:

    1. Zaświadczenie o ukończeniu studiów wyższych poświadczone odpowiednim odpisem lub kopię dyplomu.

    2. Podanie o studia na przygotowanym formularzu zawierającym elementy kwestionariusza osobowego.

    3. Okazać potwierdzenie uiszczenia opłaty operacyjnej oraz opłaty za pierwszy semestr.

Go to top