Wprowadzenie do systemów baz danych (12 godz.)

Wprowadzenie podstawowych pojęć dotyczących współczesnych systemów bazodanowych. Omówienie, czym są bazy danych, baz relacyjnych i algebry relacji. Tworzenie diagramów baz danych. Podstawy języka SQL.

Literatura obowiązkowa:

 1. C. J. Date, Wprowadzenie do systemów baz danych, WNT, Warszawa 2000
 2. H. Garcia-Molina, J. D. Ullman, J. Widom, Systemy baz danych. Kompletny podręcznik, Helion, Gliwice 2011

Literatura zalecana:

 1. T. Connolly, C. Begg, Systemy bsz danych. Metody projektowania, implementacji i zarządzania, Read Me, Warszawa 2004
 2. J. Celko, SQL. Zaawansowane techniki programowania, PWN, Warszawa 2008

Bezpieczeństwo w Internecie (4 godz.)

Nakreślenie obrazu problematyki bezpieczeństwa z punktu widzenia codziennego użytkownika i pracownika firmy. Omówienie źródeł ataków i metod przeciwdziałania. Zasady bezpieczeństwa stosowane przez użytkowników.

Literatura obowiązkowa:

 1. E. Schetina, K. Green, J. Carlson, Bezpieczeństwo w sieci. Kurs, Helion, Gliwice 2002

Literatura zalecana:

 1. D. Farbniec, Cyberwojna. Metody działania hackerów, Helion, Gliwice 2018
 2. M. Zalewski, Cisza w sieci, Helion, Gliwice 2012
 3. W. Stallings, Cryptography and Network Security Principles and Practices, Fourth Edition, Prentice Hall, 2005

Wprowadzenie do systemów ERP na przykładzie SAP (4 godz.)

Wprowadzenie do SAP pozwoli zaznajomić się słuchaczom z problematyką systemów ERP na przykładzie SAP, jego obsługą i funkcjonalnością. Wykonywanie transakcji, uruchamianie programów oraz dostosowywanie ich do swoich potrzeb poprzez tworzenie własnych układów i wariantów oraz parametryzowanie ustawień pozwoli użytkownikowi przyśpieszyć pracę z systemem.

Literatura obowiązkowa:

 1. Jerzy Auksztol, Piotr Balwierz, Magdalena Chomuszko, SAP. Zrozumieć system ERP, PWN, Warszawa 2013

Literatura zalecana:

 1. Jerzy Auksztol, Magdalena Chomuszko, Marta Polit-Szychalewska, Poradnik przedsiębiorcy. Start, PWN, Warszawa 2015

Gospodarka materiałowa w systemie SAP – Moduł MM (28 godz.)

Moduł gospodarki materiałowej w głównej mierze odpowiada za procesy zaopatrzenia i magazynowania. Elementami tych procesów są m.in. planowanie potrzeb materiałowych (MRP), zakupy i weryfikacja faktur zakupowych, gospodarka zapasami wraz z wyceną. Moduł ten integruje procesy logistyczne.

Literatura obowiązkowa:

 1. Martin Murray, Jawad Akhtar, Materials Management with SAP ERP: Functionality and Technical Configuration, SAPPRESS
 2. Matt Chudy, Luis Castedo, Procurement with SAP MM: Business User Guide, SAPPRESS

Literatura zalecana:

 1. Jerzy Auksztol, Piotr Balwierz, Magdalena Chomuszko, SAP. Zrozumieć system ERP, PWN, Warszawa 2013

Produkcja w systemie SAP – Moduł PP (32 godz.)

Moduł produkcyjny pozwala planować produkcję dostosowując ją do popytu i do zdolności produkcyjnych. Umożliwia dokładne harmonogramowanie produkcji z uwzględnieniem dostępności surowców i półproduktów. Śledzi i rejestruje przebieg procesu produkcyjnego, np. możemy porównywać planowane i rzeczywiste koszty zleceń produkcyjnych, sprawdzać z jakiej partii surowca powstał wyrób.

Literatura obowiązkowa:

 1. Jawad Akhtar, Production Planning and Control with SAP ERP, SAPPRESS
 2. Jochen Balla, Frank Layer, Production Planning with SAP APO, SAPPRESS

Literatura zalecana:

 1. Jerzy Auksztol, Piotr Balwierz, Magdalena Chomuszko, SAP. Zrozumieć system ERP, PWN, Warszawa 2013

Sprzedaż i dystrybucja w systemie SAP – Moduł SD (32 godz.)

Moduł sprzedaży i dystrybucji pomaga zarządzać sprzedażą, wysyłką, fakturowaniem i transportem produktów i usług firmy. Umożliwia prowadzenie dokładnej kontroli nad procesami przedsprzedażowymi i posprzedażowymi. Zarządzanie kredytami kupieckimi i kontrolę przeterminowanych należności oraz możliwość badania zyskowności poszczególnych grup towarowych i klientów.

Literatura obowiązkowa:

 1. Matt Chudy, Luis Castedo, Ricardo Lopez, Sales and Distribution in SAP ERP: Business User Guide, SAPPRESS
 2. Ricardo Lopez, Ashish Mohapatra, Configuring Sales and Distribution in SAP ERP, SAPPRESS

Literatura zalecana:

 1. Jerzy Auksztol, Piotr Balwierz, Magdalena Chomuszko, SAP. Zrozumieć system ERP, PWN, Warszawa 2013

Kontrola jakości w systemie SAP – Moduł QM (16 godz.)

Moduł kontroli jakości jest nieodzowną częścią każdej firmy. Pozwala na aktywne zarządzanie procesami, zwłaszcza logistycznymi, z uwzględnieniem kontroli jakości na każdym etapie procesu. Pozwala to na natychmiastowe reagowanie w przypadku stwierdzania niezgodności o charakterze krytycznym. Dodatkowo w ramach SAP QM można z powodzeniem realizować procesy pomocnicze np. zarządzanie próbkami fizycznymi, zarządzanie urządzeniami pomiarowymi, obsługa audytów zewnętrznych jak i wewnętrznych.

Literatura obowiązkowa:

 1. Jawad Akhtar, Quality Management with SAP, SAPPRESS

Literatura zalecana:

 1. Jerzy Auksztol, Piotr Balwierz, Magdalena Chomuszko, SAP. Zrozumieć system ERP, PWN, Warszawa 2013

Gospodarka magazynowa w systemie SAP – Moduł WM (16 godz.)

Moduł gospodarki magazynowej jest to kompleksowe rozwiązanie wspierające operacje magazynowe i optymalizujące wykorzystanie przestrzeni magazynowej. Obsługuje procesy związane z przyjęciami, wydawaniem, przesunięciami, inwentaryzacją i pozostałe procesy międzymagazynowe. Pozwala na jednoznaczną identyfikację materiału na magazynie.

Literatura obowiązkowa:

 1. Martin Murray, Sanil Kimmatkar, Warehouse Management with SAP ERP: Functionality and Technical Configuration, SAPPRESS
 2. Yannick Jacques, Nick Moris, Chris Halloran, Pablo Lecour, Implementing SAP Global Trade Services, SAPPRESS

Literatura zalecana:

 1. Jerzy Auksztol, Piotr Balwierz, Magdalena Chomuszko, SAP. Zrozumieć system ERP, PWN, Warszawa 2013

Rachunkowość finansowa w systemie SAP – Moduł FI (16 godz.)

Moduł rachunkowości finansowej umożliwia efektywne zarządzanie majątkiem firmy, kontrolę nad budżetem i płynnością finansową. Automatyzacja procesów księgowych zapewnia szybkość i rzetelność w sporządzaniu sprawozdań. Obszar pozwala na dostarczanie rzetelnych raportów finansowych.

Literatura obowiązkowa:

 1. Narayanan Veeriah, Configuring Financial Accounting in SAP ERP, SAPPRESS

Literatura zalecana:

 1. Jerzy Auksztol, Piotr Balwierz, Magdalena Chomuszko, SAP. Zrozumieć system ERP, PWN, Warszawa 2013
 2. Jerzy Auksztol, Magdalena Chomuszko, Marcin Wojsa, SAP. Scenariusze księgowe, PWN, Warszawa 2018

Kontroling w systemie SAP – Moduł CO (16 godz.)

Moduł kontrolingowy umożliwia sprawne monitorowanie oraz analizę kosztów ogólnych poniesionych w ramach organizacji. Analizuje części przedsiębiorstwa odpowiedzialne za zysk. Służy do oceny segmentów rynku podzielonych wg produktów, klientów, jednostek wyróżnionych w ramach przedsiębiorstwa, takich jak jednostki gospodarcze lub działy gospodarcze w odniesieniu do marży zysku lub marży pokrycia. Wspomaga kierownictwo w podejmowaniu decyzji w zakresie sprzedaży, marketingu, zarządzania produktem i planowania strategicznego.

Literatura obowiązkowa:

 1. Janet Salmon, Controlling with SAP: Practical Guide, SAPPRESS
 2. Vanda Reis, Actual Costing with the SAP Material Ledger, SAPPRESS

Literatura zalecana:

 1. Jerzy Auksztol, Piotr Balwierz, Magdalena Chomuszko, SAP. Zrozumieć system ERP, PWN, Warszawa 2013

Zagadnienia administracyjne i programistyczne dotyczące SAP (16 godz.)

Język programowania ABAP jest głównym narzędziem, przy pomocy którego rozszerzamy funkcjonalności systemu SAP. Narzędzia programistyczne pozwalają śledzić programy, sprawdzać zapytania do baz danych oraz umożliwiają znajdowanie i poprawianie błędów systemowych. Zasady autoryzacji pozwalają przydzielać użytkownikom uprawnienia do wykonywania określonych działań w systemie.

Literatura obowiązkowa:

 1. Kiran Bandari, Complete ABAP, SAPPRESS
 2. Paul Hardy, ABAP to the Future, SAPPRESS

Literatura zalecana:

 1. Jerzy Auksztol, Piotr Balwierz, Magdalena Chomuszko, SAP. Zrozumieć system ERP, PWN, Warszawa 2013

Testy integracyjne (16 godz.)

Podczas testów integracyjnych użytkownicy przejdą przez międzymodułowy proces logistyczny w środowisku biznesowym - SAP MM, PP, SD, QM, WM, FICO. Zbudują model procesu, który będzie odpowiedni dla ich firmy. Dodatkowo dowiedzą się o możliwościach tworzenia rozszerzonych raportów oraz o masowym wczytywaniu lub zmianie danych produkcyjnych.

Literatura obowiązkowa:

 1. Vishnu Kandi, Venki Krishnamoorthy, Donna Leong-Cohen, Prashanth Padmanabhan, Chinni Reddygari, Integrating Success: Factors with SAP, SAPPRESS

Literatura zalecana:

 1. Jerzy Auksztol, Piotr Balwierz, Magdalena Chomuszko, SAP. Zrozumieć system ERP, PWN, Warszawa 2013

Seminarium dyplomowe – przygotowanie pracy zaliczeniowej (8 godz.)

Do ukończenia studiów wymagane jest złożenie przez uczestnika projektu dyplomowego. Praca może być realizowana indywidualnie lub w zespołach 2- lub 3-osobowych. Wykonywana praca obejmuje pokazanie wybranego procesu funkcjonalnego lub wdrożeniowego w systemie SAP. Praca, będąca praktycznym case study, zostanie wykonana przy wsparciu konsultantów modułów SAP – prowadzących zajęcia. Celem seminarium jest koordynacja i monitorowanie postępów wykonywania pracy przez uczestników studiów.

Go to top