Celem studiów jest profesjonalne przygotowanie słuchaczy do praktycznego wykorzystania i wdrożenia zintegrowanych systemów informatycznych klasy ERP w nowoczesnym środowisku biznesowym z wykorzystaniem oprogramowania firmy SAP. Wdrożenie systemu SAP w wielu korporacjach działających na polskim rynku pozwoliło w znaczący sposób wzmocnić ich pozycję rynkową. Dzięki temu pracownicy posiadający praktyczne umiejętności pracy w programie SAP są poszukiwani na współczesnym rynku pracy.

Studia obejmują przedstawienie systemów ERP (ang. Enterprise Resource Planning) z praktyczną realizacją w systemie SAP ERP. Poprzez przejście od ogólnego widoku systemu planowania zasobów przedsiębiorstwa do omówienia i praktycznych ćwiczeń z wykorzystania poszczególnych modułów słuchacze zyskują możliwość samodzielnego wykonania symulacji własnej firmy w jednym z wiodących systemów ERP. Oprócz zagadnień ukierunkowanych na ww. tematykę, studia pozwalają także zapoznać się z problemami związanymi z bazami danych, wykorzystywanymi przez takie systemy, oraz bezpieczeństwem komunikacji elektronicznej i wykorzystywania Internetu do prowadzenia własnej działalności.

Studia adresowane są do absolwentów dowolnych studiów wyższych, którzy pragną rozpocząć swoją pracę w dziedzinie systemów ERP lub zwiększyć posiadaną już wiedzę. Do uczestnictwa nie są wymagane żadne specjalistyczne umiejętności z zakresu informatyki, warto jednak, by uczestnik miał ogólne pojęcie o planowaniu zasobów przedsiębiorstwa.

Lista przedmiotów

 1. Wprowadzenie do systemów baz danych (12 godz.)
 2. Bezpieczeństwo w Internecie (4 godz.)
 3. Wprowadzenie do systemów ERP na przykładzie SAP (4 godz.)
 4. Gospodarka materiałowa w systemie SAP – Moduł MM (28 godz.)
 5. Produkcja w systemie SAP – Moduł PP (32 godz.)
 6. Sprzedaż i dystrybucja w systemie SAP – Moduł SD (32 godz.)
 7. Kontrola jakości w systemie SAP – Moduł QM (16 godz.)
 8. Gospodarka magazynowa w systemie SAP – Moduł WM (16 godz.)
 9. Rachunkowość finansowa w systemie SAP – Moduł FI (16 godz.)
 10. Kontroling w systemie SAP – Moduł CO (16 godz.)
 11. Zagadnienia administracyjne i programistyczne dotyczące SAP (16 godz.)
 12. Testy integracyjne (16 godz.)
 13. Seminarium dyplomowe – przygotowanie pracy zaliczeniowej (8 godz.)
Go to top