Semestr I (zimowy)

 

Godziny

Wykład

Ćw.

Zaliczenie

ECTS

1. Wprowadzenie do systemów baz danych

12

0

12

zaliczenie

2

2. Bezpieczeństwo w Internecie

4

0

4

zaliczenie

1

3. Wprowadzenie do systemów ERP na przykładzie SAP

4

0

4

zaliczenie

1

4. Gospodarka materiałowa w systemie SAP – Moduł MM

28

0

28

ocena

2

5. Produkcja w systemie SAP – Moduł PP

32

0

32

ocena

3

6. Sprzedaż i dystrybucja w systemie SAP – Moduł SD

32

0

32

ocena

3

Suma:

112

0

112

 

12

 

Semestr II (letni)

 

Godziny

Wykład

Ćw.

Zaliczenie

ECTS

1. Kontrola jakości w systemie SAP – Moduł QM

16

0

16

ocena

2

2. Gospodarka magazynowa w systemie SAP – Moduł WM

16

0

16

ocena

2

3. Rachunkowość finansowa w systemie SAP – Moduł FI

16

0

16

ocena

2

4. Kontroling w systemie SAP – Moduł CO

16

0

16

ocena

2

5. Zagadnienia administracyjne i programistyczne dotyczące SAP

16

0

16

ocena

2

6. Testy integracyjne

16

0

16

ocena

2

7. Seminarium dyplomowe – przygotowanie pracy zaliczeniowej

8

0

8

ocena

1

Suma:

104

0

104

 

13

 

   

ECTS

1. Praca końcowa

 

5

Go to top