Wstępne zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną za pomocą Formularza Zgłoszeniowego. Termin przyjmowania zgłoszeń od 7 V 2018 r. W przypadku wyczerpania liczby miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

Ostateczne wpisanie na listę uczestników studium nastąpi po dostarczeniu kopii dyplomu, wniesieniu opłaty wpisowej oraz dostarczeniu wypełnionego Kwestionariusza osobowego. Dodatkowo należy dołączyć podanie skierowane do Kierownika Studium z prośbą o przyjęcie na Studia.

Osobiste zgłoszenia będą przyjmowane w Sekretariacie Studiów, budynek D-17, ul. Kawiory 21, p. 4.50 (dokumenty przyjmuje Pani mgr Joanna Borczyńska) w godz. 10-14.

Koszt studiów "Programowanie urządzeń mobilnych" wynosi 7000 zł (w tym oplata operacyjna 100 zł). Opłatę można wnieść w dwóch ratach: 4500 zł za pierwszy semestr i 2500 zł za drugi. Pierwszą ratę należy uiścić w terminie do 2 X 2018. Drugą ratę należy uiścić do 1 II 2019 r.

 

Go to top