Od kandydatów wymagana jest umiejętność obsługi komputera (poczta, edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny itp.) oraz programowania (w dowolnym języku programowania, na poziomie podstawowym -- zmienne i tablice, instrukcje warunkowe, pętle, obsługa błędów itp.). Nie jest jednak wymagane wykształcenie z kierunku informatyka. Studia są przyjemniejsze jeśli kandydat interesuje się tematyką związaną z informatyką.

Go to top