Organizatorem studium jest Katedra Informatyki Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomuinikacji Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

"Programowanie urządzeń mobilnych" to 2-semestralne studium podyplomowe, obejmujące 200 godzin zajęć, w tym 140 godzin laboratoriów i 60 godzin wykładów. Kierownik: dr inż. Piotr Nawrocki.

Studia prowadzone są w wybrane soboty-niedziele w oparciu o bazę dydaktyczną oraz laboratoryjną AGH.

 

KOSZT

Koszt studiów "Programowanie urządzeń mobilnych" wynosi 7000 zł (w tym oplata operacyjna 100 zł). Opłatę można wnieść w dwóch ratach: 4500 zł za pierwszy semestr i 2500 zł za drugi.

 

 

ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA STUDIUM

Słuchacze Studium po zaliczeniu wszystkich przedmiotów objętych planem studiów otrzymują świadectwo Ukończenia Studium Podyplomowego "Programowanie urządzeń mobilnych". Tryb zaliczenia jest ustalany indywidualnie dla każdego przedmiotu i podawany jest na pierwszych zajęciach z danego przedmiotu. Świadectwa które otrzymują nasi absolwenci są zgodne z wymogami Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu. Przewiduje się również wystawienie jednego odpisu świadectwa w języku angielskim.

Go to top