Zapisy rozpoczną się 4 VI 2018. Wstępne zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną za pomocą Formularza Zgłoszeniowego. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 10 X 2018 r. W przypadku wyczerpania liczby miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

Ostateczne wpisanie na listę uczestników studium nastąpi po dostarczeniu kopii dyplomu, wniesieniu opłaty wpisowej oraz dostarczeniu wypełnionego Kwestionariusza osobowego. Dodatkowo należy dołączyć podanie skierowane do Kierownika Studium z prośba o przyjecie na Studia.
Osobiste zgłoszenia będą przyjmowane w Sekretariacie Studiów, adres: budynek D-17, p. 2.7, ul. Kawiory 21, Kraków. Dokumenty przyjmuje mgr inż. Małgorzata Urban w godz. 9-14.

Więcej informacji, w tym dotyczących kosztów znajdziesz w zakładce ORGANIZATOR STUDIÓW.

Go to top