Obecnie trwa edycja studiów 208/2019.

 

Zapisy na edycję 2019/2020 będziemy otwierać w czerwcu 2019 roku. O szczegółowej dacie otwarcie zapisów będziemy informować w maju 2019 roku. Zainteresowanych prosimy śledzić aktualności!

 

Termin przyjmowania zgłoszeń formalnie upływa 30 IX danego roku akademickiego, jednakże statystycznie lista kandydatów zapełnia się przed początkiem wakacji. 

W przypadku wyczerpania liczby miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

Ostateczne wpisanie na listę uczestników studium nastąpi po dostarczeniu kopii dyplomu, wniesieniu opłaty wpisowej oraz dostarczeniu wypełnionego Kwestionariusza osobowego. Dodatkowo należy dołączyć podanie skierowane do Kierownika Studium z prośba o przyjecie na Studia.

Osobiste zgłoszenia będą przyjmowane w Sekretariacie Studiów (paw. pok. 2.7, dokumenty przyjmuje mgr inż. Małgorzata Urban) w godz. 10-14.

Koszt studiów "Metody wytwarzania oprogramowania" wynosi 5600 zł (w tym oplata operacyjna 100 zł).

Więcej informacji znajdziesz w zakładce ORGANIZATOR STUDIÓW.

Go to top