Wszelkie informacje dotyczące aktualnych studiów nasi studenci otrzymują bezpośrednio od sekretariatu studiów i prowadzących zajęcia.

Go to top