OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU STUDIÓW METODY WYTWARZANIA OPROGRAMOWANIA

Program studiów obejmuje 240 godzin z których z których 72 jest poświęcone na wykłady wprowadzające do prezentowanych metody modelowania, projektowania i implementacji systemów informatycznych, pozostałe 168 godziny poświęcone są w całości na przeprowadzenie zajęć laboratoryjnych w ramach których studenci mogą bezpośrednio zetknąć się z praktycznymi aspektami wiedzy teoretycznej podawanej na wykładach ogólnych.

SYLWETKA ABSOLWENTA

W stopniu zależnym od poziomu początkowego słuchacza Studiów, absolwenci zdobędą podstawy   do   tworzenia   oprogramowania   działającego   w   różnych środowiskach, realizowanego w różnych językach i programowania przy pomocy szerokiej gamy metod i narzędzi.

W szczególności absolwenci posiądą umiejętność programowania w całym spektrum środowisk (np.   systemy   jednowątkowe,   środowiska   rozproszone,   systemy   bazodanowe,   programowanie WWW, programowanie urządzeń mobilnych)   przy   użyciu   różnych   technologii   (np.   Java,   C#,  Javascript, Python).   Absolwenci zaznajomieni  zostaną  z   popularnymi   metodami   projektowania,   implementacji,   testowania i wdrażania systemów informatycznych (m.in. UML, wzorce projektowe, Scrum, eXtreme Programming) i dzięki temu będą mogli z powodzeniem włączać się w proces konstrukcji oprogramowania czy to pełniąc funkcję koordynatora (Scrum Mastera), eksperta dziedzinowego, analityka, projektanta, programisty, testera czy wdrożeniowca. Co więcej, nabyte doświadczenie pozwoli na dalszy świadomy i samodzielny rozwój preferencji i koncentrację na wybranej roli (rolach) twórców oprogramowania (np. deweloper, tester, analityk).

Szczególnie wartościowe bo praktyczne umiejętności pracy w zespole - Absolwent zdobędzie w trakcie przygotowywania projektu końcowego w ramach pracowni projektowej.

Uprzejmie prosimy o zwrócenie uwagi, że nasze studia nie mają formy kursu i nie jesteśmy w stanie zagwarantować, że po ich ukończeniu będą Państwo np. biegle programować w wybranym języku programowania czy też wykorzystywać wszystkie możliwości wybranej technologii. Oczywiście tego typu umiejętności mogą zostać opanowane ale niezbędne do tego jest zaangażowanie z Państwa strony poprzez uzupełnianie wiedzy otrzymanej na studiach oraz samodzielne ćwiczenie umiejętności programowania i wykorzystywania technologii, z którymi spotkają się Państwo na zajęciach.

 

Go to top