Program studiów składa się z następujących przedmiotów, w łącznym wymiarze 240 godzin (72 godzin wykładów i 168 godziny laboratoriów), za które Słuchacz może uzyskać 35 punktów ECTS:

  • Podstawy programowania
  • Techniki i narzędzia implementacji systemów
  • Zagadnienia inżynierii oprogramowania
  • Bazy danych
  • Programowanie systemów rozproszonych
  • Technologie obiektowe i komponentowe
  • Programowanie aplikacji webowych
  • Pracownia projektowa

 

Nazwa przedmiotu Godz. wykładów Godz. lab. ECTS
Podstawy programowania 16 8 3
Techniki i narzędzia implementacji systemów 8 52 8
Zagadnienia inżynierii oprogramowania 8 20 5
Bazy danych 8 8 2
Programowanie systemów rozproszonych 4 8 3
Technologie obiektowe i komponentowe 20 40 8
Programowanie aplikacji webowych 8 16 4
Pracownia projektowa   16 2
RAZEM 72 168 35
RAZEM GODZIN 240    
Go to top