Organizatorem studium jest Katedra Informatyki Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Studia prowadzone są w wybrane soboty-niedziele w oparciu o bazę dydaktyczną oraz laboratoryjną AGH.

 

KIEROWNIK STUDIÓW

dr inż. Jacek Dajda
AGH  pok. 3.11
tel.: (+48 12) 328 33 29
e-mail: dajda(at)agh.edu.pl

SEKRETARIAT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Sekretariat Studiów = Sekretariat Katedry Informatyki

e-mail: informatyka.podyplomowe(at)agh.edu.pl


mgr inż Małgorzata Urban
e-mail: murban(at)agh.edu.pl
AGH  pokój 2.28
tel.: (+48 12) 328 33 22

ADRES STUDIÓW

Akademia Górniczo-Hutnicza im.S.Staszica w Krakowie
Katedra Informatyki
Studia Podyplomowe - METODY WYTWARZANIA OPROGRAMOWANIA
Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków

Lokalizacja:
Centrum Informatyki,
Ul. Kawiory 21
30-055 Kraków

CZAS

"METODY WYTWARZANIA OPROGRAMOWANIA" to 2-semestralne studium podyplomowe, obejmujące 256 godzin zajęć, w tym 96 godzin wykładów i 160 godzin laboratoriów.

KOSZT

Koszt studiów "METODY WYTWARZANIA OPROGRAMOWANIA" wynosi 5600 zł (w tym opłata manipulacyjna 100 zł). Opłatę można wnieść w dwóch ratach: 3200 zł za pierwszy semestr i 2400 zł za drugi.

Opłatę manipulacyjną (w wysokości 100 zł) prosimy wpłacić dopiero po otrzymaniu od organizatora informacji o nr konta i subkonta.

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące opłat i kwestii formalnych zostaną Państwu przesłane po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.

 

Go to top