Wymagania od kandydata:

 • ukończenie studiów wyższych (I lub II stopnia – licencjackie, inżynierskie, magisterskie lub równoważne) na dowolnym kierunku, dającym znajomość podstaw technik komputerowych i przetwarzania danych lub posiadanie takich umiejętności w wyniku innych doświadczeń np. zawodowych,
 • złożenie podania na Studia w Sekretariacie Studiów (począwszy od miesiąca maja, aż do wyczerpania limitu miejsc lub 30.09.2018)
 • kandydaci winni posiadać umiejętność pracy z komputerem (w miarę sprawne posługiwanie się komputerem w zakresie obsługi prostych systemów oprogramowania),
 • pożądana, ale niekonieczna umiejętność programowania w podstawowym zakresie (w dowolnym języku programowania),
 • koniecznie wymagane jest zainteresowanie kandydatów problematyką związaną z analizą danych i data science

Wymagane dokumenty:

 • Podanie o przyjęcie na Studia
 • Kwestionariusz Osobowy
 • Dyplom ukończenia studiów
 • Potwierdzenie wpłaty opłaty manipulacyjnej (100 zł)

Wersje elektroniczne wymaganych dokumentów dostępne są na stronie internetowej Studiów.

Termin zgłoszeń

 • począwszy od czerwca aż do wyczerpania limitu miejsc lub 30.09.2018,

Tryb zgłoszeń:

 • Zgłoszenia przyjmowane są od kandydatów bezpośrednio w sekretariacie Studiów, lub drogą elektroniczną (z obowiązkiem późniejszego osobistego potwierdzenia składanych dokumentów),
 • obowiązuje kolejność zgłoszeń (za zgłoszenie uznaje się złożenie wszystkich wymaganych dokumentów),

Każdy kandydat dostaje indywidualną decyzję o przyjęciu lub o odmowie przyjęcia (w takim przypadku zgodnie z Regulaminem Studiów wraz z uzasadnieniem tej decyzji).

Go to top