Liczba godzin   Prowadzący   Forma  
Nazwa przedmiotu Wykład Lab Semestr Wykład Lab zaliczenia ECTS
Wprowadzenie do analizy danych i data science 4 0 1 M. Bubak - zal  1
Statystyka 8 12 1 J. Majewski R. Dębski zal 2
Bazy danych 8 12 1 M. Valenta R. Marcjan ocena 3
Programowanie w języku Python 8 16 1 M. Gajęcki M. Gajęcki, J. Dajda, K. Piętak ocena 3
Ekstrakcja danych ze źródeł internetowych 0 4 1 - J. Dajda zal 1
Hurtownie danych 4 8 1 M. Valenta M. Valenta zal 2
Analiza dużych zbiorów danych w środowisku Spark 4 12 1 M. Malawski, B. Baliś M. Malawski, B. Baliś zal 2
Uczenie maszynowe 8 16 2 B. Śnieżyński, M. Kurdziel B. Śnieżyński, M. Kurdziel ocena 3
Eksploracja danych 8 12 2 A. Zygmunt A. Zygmunt ocena 3
Analiza danych tekstowych 4 4 2 A. Smywiński-Pohl A. Smywiński-Pohl zal 2
Sieci społeczne 4 4 2 A. Zygmunt A. Zygmunt zal 2
Analiza danych przestrzennych 4 4 2 R. Marcjan R. Marcjan zal 2
Wizualizacja dużych zbiorów danych 4 8 2 W. Dzwinel W. Dzwinel zal 2
Prawne aspekty analizy danych 4 0 2 M. Menszig - zal 1
Seminarium - Projekty dyplomowe   16 2 R. Marcjan, A. Zygmunt R. Marcjan, A. Zygmunt zal 3
Projekt dyplomowy     2 R. Marcjan, A. Zygmunt R. Marcjan, A. Zygmunt ocena 4
               
Razem: 72 128         36
Razem (wykład + lab)   200          

 

Go to top