WYMAGANIA FORMALNE

Oferta Studiów skierowana jest do wszystkich, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę z zakresu zarządzania i administrowania bezpieczeństwem systemów komputerowych. Ze względu na specyfikę tematu, duży nacisk położony jest na nabycie umiejętności pozwalających na prowadzenie działalności praktycznej w tym obszarze. Zakłada się przy tym, że kandydat nie posiada stopnia zawodowego informatyka, jednakże dysponuje w tym zakresie odpowiednimi predyspozycjami i pewnym doświadczeniem (wymagana jest umiejętność obsługi komputera, a więc poczta, edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny itp.).

Aby rozpocząć studia kandydat musi przedstawić:

    1. Zaświadczenie o ukończeniu studiów wyższych poświadczone odpowiednim odpisem lub kopię dyplomu.

    2. Podanie o studia na przygotowanym formularzu zawierającym elementy kwestionariusza osobowego.

    3. Okazać potwierdzenie uiszczenia opłaty operacyjnej oraz opłaty za pierwszy semestr.

 

Go to top