Cyberbezpieczeństwo to 2-semestralne studium podyplomowe, którego celem jest przygotowanie absolwenta do podjęcia pracy zawodowej związanej z cyberbezpieczeństwem. Absolwent uzyska wiedzę i praktyczne umiejętności umożliwiające podjęcie pracy związanej z administracją i bezpieczeństwem systemów komputerowych, opracowywaniem polityk bezpieczeństwa, ich wdrażania, utrzymania oraz rozwoju.

Program studiów obejmuje 200 godzin wykładów i zajęć laboratoryjnych. Dzieli się na dwie fazy kształcenia: część ogólną, realizowaną w pierwszym semestrze, prezentującą najważniejsze składniki wiedzy dotyczącej cybezpieczeństwa systemów komputerowych, z uwzględnieniem zagadnień teoretycznych i praktycznych, prawnych, informatycznych i socjotechnicznych. W drugim semestrze słuchacze będą mogli wybrać jeden z czterech profili: administrowanie cyberbezpieczeństwem, bezpieczeństwo infrastruktury, zarządzanie cyberbezpieczeństwem i bezpieczeństwo informacji. Kluczowe zajęcia będą realizowane w obu profilach. W pierwszym jest jednak więcej zajęć praktycznych związanych z administrowaniem systemami komputerowymi, drugi koncentruje się na bezpieczeństwie sieci, w trzecim nacisk położony jest na zarządzanie, a czwarty dotyczy głównie procedur zapewniających bezpieczeństwo przechowywanych danych.

Należy zwrócić uwagę, że profile zarządzanie cyberbezpieczeństwem i bezpieczeństwo informacji nie jest wyłącznie teoretyczne. Podobnie jak na pozostałych profilach, będą na nich realizowane zajęcia laboratoryjne przy komputerach, dzięki czemu słuchacze zapoznają się z charakterystyką pracy administratorów (np. wprowadzenie do Unixa) i programistów (wprowadzenie do programowania w języku Python).

Go to top