Program studiów obejmuje 200 godzin wykładów i zajęć laboratoryjnych. Dzieli się na dwie fazy kształcenia: część ogólną, realizowaną w pierwszym semestrze, prezentującą najważniejsze składniki wiedzy dotyczącej cyberbezpieczeństwa systemów komputerowych, z uwzględnieniem zagadnień teoretycznych i praktycznych, prawnych, informatycznych i socjotechnicznych. W drugim semestrze słuchacze będą mogli wybrać jeden z czterech profili: administrowanie cyberbezpieczeństwem, bezpieczeństwo infrastruktury, zarządzanie cyberbezpieczeństwem i bezpieczeństwo informacji. Kluczowe zajęcia będą realizowane w obu profilach. W pierwszym jest jednak więcej zajęć praktycznych związanych z administrowaniem systemami komputerowymi, drugi koncentruje się na bezpieczeństwie sieci, w trzecim nacisk położony jest na zarządzanie, a czwarty dotyczy głównie procedur zapewniających bezpieczeństwo przechowywanych danych.

 

Przedmiot Semestr 1 (wspólny) Semestr 2 - profile
Administracja cyb. Zarządzanie cyb. Bezp. infrastruktury Bezp. Informacji
Wykład Lab Wykład Lab Wykład Lab Wykład Lab Wykład Lab
Teoria cyberprzestepczości 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Analiza informacji i zabezpieczenie dowodów 20 20 0 0 0 8 0 0 0 0
Praktyczne aspekty cyberprzestępczości 8 4 8 0 16 12 8 0 8 0
Zarządzanie bezpieczeństwem informacji 8 0 4 4 12 12 4 4 4 4
Bezpieczeństwo informacji 0 0 0 0 0 0 0 0 30 14
Wstęp do informatyki z elementami programowania 16 12 0 8 0 0 0 16 0 0
Bezpieczeństwo baz danych, aplikacji www i urządzeń mobilnych 0 0 12 28 8 0 0 0 8 0
Bezpieczeństwo systemów i sieci komputerowych 0 0 12 24 12 20 4 12 12 20
Bezpieczeństwo infrastruktury sieciowej 0 0 0 0 0 0 22 30 0 0
Suma 64 36 36 64 48 52 38 62 62 38
Go to top