Uczestnicy studiów podyplomowych uprawnieni są do wjazdu oraz parkowania na terenie AGH w terminach ustalonych planów zajęć. Wjazd jest płatny.

Aby wjechać do części budynków, wystarcza karnet dla strefy B.

Regulamin korzystania z systemu kontroli wjazdu na teren AGH znajduje się tutaj.

Formularz wjazdu na uczelnie można pobrać stąd. Uzupełniony formularz należy podbić w sekretariacie Katedry Informatyki w celu potwierdzenia, że jest się studentem KI.

Cennik opłat za wjazd na teren AGH można pobrać stąd.


Poniżej podstawowe informacje na temat jak uzyskać identyfikator-kartę umożliwiającą wjazd na teren AGH.

Wydawanie i aktualizacja identyfikatorów - kart odbywa się na portierni Bramy Głównej AGH przy ul. Reymonta 7 (Centrum Dydaktyczne AGH pawilon U-2, pierwsze drzwi od ul. Reymonta), od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.00, a dla użytkowników "weekendowych" także w 4 wyznaczone soboty na początku semestru zimowego oraz na przełomie semestrów, w godz. 7.30 - 15.15. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu (12) 617 39 99.

W celu uzyskania identyfikatora - karty, niezbędne jest dokonanie następujących czynności:

  • wypełnienie formularza wjazdowego. Druki formularza dostępne są na portierni Bramy Głównej (ul. Reymonta 7), na stronie internetowej AGH: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY. Wypełniony formularz należy złożyć na portierni Bramy Głównej. Przyjmowane będą wyłącznie poprawnie i kompletnie wypełnione druki. Uczestnicy studiów podyplomowych powinni podbić uzupełniony formularz w sekretariacie katedry.
  • przedłożenie dowodu rejestracyjnego samochodu
  • uiszczenie zgodnej z cennikiem opłaty za abonament wjazdowy

W celu przedłużenia ważności posiadanej karty lub zmiany uprawnień należy:

  • uiścić zgodną z cennikiem opłatę za abonament wjazdowy
  • zaktualizować formularz wjazdowy na portierni Bramy Głównej

Po odbiór karty należy zgłosić się osobiście na portiernię Bramy Głównej.

Go to top