Wstępne zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną za pomocą Formularza Zgłoszeniowego. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 9 X 2016 r. W przypadku wyczerpania liczby miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

Ostateczne wpisanie na listę uczestników studium nastąpi po dostarczeniu kopii dyplomu, wniesieniu opłaty wpisowej oraz dostarczeniu wypełnionego Kwestionariusza osobowego. Dodatkowo należy dołączyć podanie skierowane do Kierownika Studium z prośba o przyjecie na Studia.

Osobiste zgłoszenia będą przyjmowane w Sekretariacie Studiów, budynek D-17, ul. Kawiory 21, p. 2.32 (dokumenty przyjmuje lic. Joanna Borczyńska) w godz. 10-14.

Koszt studiów "Programowanie urządzeń mobilnych" wynosi 6700 zł (w tym oplata operacyjna 100 zł). Opłatę można wnieść w dwóch ratach: 4000 zł za pierwszy semestr i 2700 zł za drugi. Pierwszą ratę należy uiścić do 12 X 2016. Drugą ratę należy uiścić do 3 II 2017 r.

 

Go to top