Program studiów składa się z następujących przedmiotów, w łącznym wymiarze 256 godzin (96 godzin wykładów i 160 godziny laboratoriów), za które Słuchacz może uzyskać 60 punktów ECTS:

  • Podstawy programowania
  • Techniki i narzędzia implementacji systemów
  • Zagadnienia inżynierii oprogramowania
  • Bazy danych
  • Programowanie systemów rozproszonych
  • Technologie obiektowe i komponentowe
  • Programowanie aplikacji webowych
  • Pracownia projektowa

 

Nazwa przedmiotu Godz. wykładów Godz. lab. ECTS Waga
Podstawy programowania 24 8 6 6/60
Techniki i narzędzia implementacji systemów 20 40 14 14/60
Zagadnienia inżynierii oprogramowania 12 20 7 7/60
Bazy danych 8 8 4 4/60
Programowanie systemów rozproszonych 4 8 4 4/60
Technologie obiektowe i komponentowe 20 40 12 12/60
Programowanie aplikacji webowych 8 20 5 5/60
Pracownia projektowa   16 8 8/60
RAZEM 96 160 60 8/60
RAZEM GODZIN 256      
Go to top