Wstępne zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną za pomocą Formularza Zgłoszeniowego. 

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 30 IX 2017 r. 

W przypadku wyczerpania liczby miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

Ostateczne wpisanie na listę uczestników studium nastąpi po dostarczeniu kopii dyplomu, wniesieniu opłaty wpisowej oraz dostarczeniu wypełnionego Kwestionariusza osobowego. Dodatkowo należy dołączyć podanie skierowane do Kierownika Studium z prośba o przyjecie na Studia.

Osobiste zgłoszenia będą przyjmowane w Sekretariacie Studiów (paw. D-17, Centrum Informatyki, Ul. Kawiory 21, 30-055 Kraków, pok. 2.7). Dokumenty przyjmuje mgr inż. Monika Chochół w godz. 10-14.

Koszt studiów "Cyberbezpieczeństwo" wynosi 5600 zł (w tym oplata operacyjna 100 zł).

Więcej informacji znajdziesz w zakładce ORGANIZACJA STUDIÓW.

Go to top