Cyberbezpieczeństwo to 2-semestralne studium podyplomowe, którego celem jest przygotowanie absolwenta do podjęcia pracy zawodowej związanej z cyberbezpieczeństwem. Absolwent uzyska wiedzę i praktyczne umiejętności umożliwiające podjęcie pracy związanej z administracją i bezpieczeństwem systemów komputerowych, opracowywaniem polityk bezpieczeństwa, ich wdrażania, utrzymania oraz rozwoju.

Program studiów obejmuje 200 godzin wykładów i zajęć laboratoryjnych. Dzieli się na dwie fazy kształcenia: część ogólną, realizowaną w pierwszym semestrze, prezentującą najważniejsze składniki wiedzy dotyczącej cybezpieczeństwa systemów komputerowych, z uwzględnieniem zagadnień teoretycznych i praktycznych, prawnych, informatycznych i socjotechnicznych. W drugim semestrze słuchacze będą mogli wybrać jeden z dwóch profili: administrowanie cyberbezpieczeństwem i zarządzanie cyberbezpieczeństwem. Kluczowe zajęcia będą realizowane w obu profilach. W pierwszym będzie jednak więcej zajęć praktycznych związanych z administrowaniem systemami komputerowymi i informatyką, w drugim nacisk położony będzie na zarządzanie.

Go to top