Program studiów obejmuje 200 godzin wykładów i zajęć laboratoryjnych. Dzieli się na dwie fazy kształcenia: część ogólną, realizowaną w pierwszym semestrze, prezentującą najważniejsze składniki wiedzy dotyczącej cyberbezpieczeństwa systemów komputerowych, z uwzględnieniem zagadnień teoretycznych i praktycznych, prawnych, informatycznych i socjotechnicznych. W drugim semestrze słuchacze będą mogli wybrać jeden z dwóch profili: administrowanie cyberbezpieczeństwem i zarządzanie cyberbezpieczeństwem. Kluczowe zajęcia będą realizowane w obu profilach. W pierwszym będzie jednak więcej zajęć praktycznych związanych z administrowaniem systemami komputerowymi i informatyką, w drugim nacisk położony będzie na zarządzanie.

 

Przedmiot Semestr 1 (wspólny) Semestr 2 - profile
Administracja cyberbezp. Zarządzanie cyberbezp.
Wykład Lab Wykład Lab Wykład Lab
Teoria cyberprzestepczości 12 0 0 0 0 0
Analiza informacji i zabezpieczenie dowodów 20 24 0 0 0 8
Praktyczne aspekty cyberprzestępczości 8 4 8 0 16 12
Zarządzanie bezpieczeństwem informacji 4 0 4 4 12 12
Wstęp do informatyki 16 12 0 8 0 0
Bezpieczeństwo baz danych, aplikacji www i urządzeń mobilnych 0 0 12 28 8 0
Bezpieczeństwo systemów i sieci komputerowych 0 0 12 24 12 20
Suma 60 40 36 64 48 52
Go to top