Projektowanie, programowanie i eksploatacja systemów

Metody wytwarzania oprogramowania

 

Systemy baz danych

 

Programowanie urządzeń mobilnych

 

Tworzenie gier komputerowych

 

Cyberbezpieczeństwo

 

Studia dedykowane są dla osób pragnących pogłębić swoją wiedzę informatyczną, a równocześnie ukierunkować się na obszary rozwoju współczesnej informatyki, związane ze specyfiką prowadzonej działalności praktycznej. Oferujemy możliwość podjęcia nauki na jednym poniższych kierunków, prowadzonych w ramach niezależnych studiów podyplomowych: Metody wytwarzania oprogramowania, Projektowanie, programowanie i eksploatacja systemówSystemy baz danych, Programowanie urządzeń mobilnych, Tworzenie gier komputerowych oraz Cyberbezpieczeństwo.


Go to top